huisregels

  1. Iedereen, ongeacht leeftijd, is welkom bij PROEFlokaal.
  2. Kleding: alles mag, mits er geen racistische of provocerende uitingen op staan. Bezoekers die dit verbod negeren, kan de toegang geweigerd worden.
  3. Alcoholische dranken worden uiteraard alleen geschonken aan volwassenen (18+).
  4. PROEFlokaal voert een zero tolerance-beleid op het gebied van drugs.
  5. Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
  6. Aanwijzingen van het personeel en de beveiligingsmedewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
  7. Bij ongeregeldheden of calamiteiten moet onmiddellijk de beveiliging, EHBO of organisatie worden gewaarschuwd.
  8. Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnamen te gebruiken voor promotionele doeleinden.
  9. Bij het betreden van het evenement ga je akkoord met dit reglement. De organisatie is gerechtigd om bezoekers die zich tegen de huisregels verzetten of zich er niet aan houden te verwijderen.
  10. In alle gevallen die hier niet expliciet gemeld zijn, beslist de organisatie.